Ramning Utbildning AB
Meny

Hållbar utveckling

Fyra Elementen Förskolor strävar efter att vara Stockholms alternativ för giftfria förskolor. Det innebär i praktiken att vi arbetar med att göra barnen delaktiga i tillverkning av olika typer av pedagogiskt material, till exempel fingerfärg och jordfärg som tillverkas av exempelvis naturmaterial, mat- och livsmedelsprodukter. De får också tidigt lära sig källsortera och återanvända material som för andra kanske klassas som skräp.

Miljöarbetet och projekterandet kring hållbar utveckling är något som dagligen genomsyrar med den pedagogiska utbildningen och förskolornas lärandemiljöer. Vi lägger stor vikt vid att betona människan och naturen och sambandet där emellan. Barnen ska på ett tydligt sätt förstå hur vårt sätt att leva påverkar vår miljö och omgivning – och tvärtom.

leva-lara-vaxaG11.png

Utomhusvistelsen är viktig på i vår pedagogik. Barnen ska ges stor möjlighet att tillägna sig kunskap om djur, växter och miljö. Vi vill att barnen ska få många rika erfarenheter och många möjligheter att lära känna och använda sig av det som finns runt omkring oss i vår närmsta omgivning av och tillsammans i naturen. Forskning visar att barn som fått positiva upplevelser och erfarenheter av naturen kommer att förstå värdet av att bevara och värna om miljön och naturen.

Projekterande_naturmaterial.png

Då vi beställer material och inventarier till förskolan utgår vi från vår ambitiösa Miljöpolicy, där syftet alltid är att aktivt välja hållbara alternativ framför mindre bra och till och med miljö- och hälsofarliga produkter. Mat och livsmedel på förskolan levereras från ett cateringföretag som tänker som vi – så mycket ekologiskt och närproducerat som det är möjligt, och med en ansvarsfull logistik avseende transporter, där bilarna är miljöklassade.