Ramning Utbildning AB
Meny

Hållbar utveckling

Förskolan Fyra Elementen strävar efter att vara Stockholm Stads första giftfria förskola. Det innebär att vi arbetar med att göra barnen delaktiga i tillverkning av olika typer av pedagogiskt material, till exempel fingerfärg och jordfärg som tillverkas av exempelvis naturmaterial, mat- och livsmedelsprodukter. De får också tidigt lära sig källsortera och återanvända material som för andra kanske klassas som skräp.

Miljöarbetet och temat hållbar utveckling är något som dagligen genomsyrar med den pedagogiska verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att betona människan och naturen och sambandet där emellan. Barnen ska på ett tydligt sätt förstå hur vårt sätt att leva påverkar vår miljö och omgivning – och tvärtom.

jorden.jpg Uteverksamheten är viktig på Fyra Elementen. Barnen ska ges stor möjlighet att tillägna sig kunskap om djur, växter och miljö. Vi tror att genom att lära känna och använda sig av det som finns runt omkring oss i vår närmsta omgivning och skog och mark också förstår värdet av att bevara och värna om detta.

Då vi beställer material och inventarier till förskolan utgår vi från vår ambitiösa Miljöpolicy, där syftet alltid är att aktivt välja hållbara alternativ framför mindre bra och till och med miljö- och hälsofarliga produkter. Mat och livsmedel på förskolan levereras från ett cateringföretag som tänker som vi – så mycket ekologiskt och närproducerat som det är möjligt, och med en ansvarsfull logistik avseende transporter, där bilarna är miljöklassade.