Ramning Utbildning AB
Meny

Om Fyra Elementen

Värdegrund

På Fyra Elementen är alla barn allas ansvar. Den fysiska och psykosociala lärandemiljön ska präglas av god pedagogisk omsorg samt bidra till att barns lärande och kunskapsinhämtning gynnas. Utbildningen i Fyra Elementen fokuserar på barnens lärandeprocesser. Utbildningen ska vara likvärdig för alla barn och planeras så att alla barn kan delta och utvecklas på sitt sätt med utgångspunkt från varje barns enskilda behov. Vi på Fyra Elementen förespråkar inkludering.

Samarbetsövning - skapa en kompissol