Ramning Utbildning AB
Meny

Uppstarten

Giftfri förskola

Nu kör vi! Fyra Elementen Tegelviken - en giftfri förskola.

Det innebär att byggnationer och inköp i förskolans lokal genomgått en noggrann inventering av hur lokalen varit utrustad. T.ex. tittade vi på hur lokalens konstruktion såg ut och vilka material och ytskikt som eventuellt behövde åtgärdas för att skapa en giftfri miljö för förskolans barn att vistas i. Det har varit ett omfattande detektivarbete att hitta bra och hållbara lösningar för att bygga så giftfritt som möjligt. Vi är enormt nöjda med resultatet!

Det som vi lärt oss redan tidigt i detta arbete är att det är en djungel att söka bland certifieringar och märkningar. Vi har utarbetat en ansvarsfull miljöpolicy som vi utgår ifrån i alla delar av vår verksamhet.