Ramning Utbildning AB
Meny

Öppethållande

Öppettider på förskolan

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska samtliga förskolor erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden: 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, http://www.stockholm.se/ef

Fyra Elementen Förskolor följer Stockholms stads riktlinjer angående öppethållande. Varje terminsstart ser vi över samtliga vårdnadshavares behov av barnomsorg genom en vistelsetidsblankett. Utefter den kartläggningen, anpassar vi våra öppettider och schema för alla medarbetare och pedagoger på Fyra Elementen, inom ramtiden.

Behov av omsorg gäller i förhållande till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier och/eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Det kan uppstå tillfällen då behov av barnomsorg ändras och då vill vi att du/ni som vårdnadshavare i (1) god tid kontaktar oss och meddelar det ändrade behovet. Det kan röra sig om ändrade vistelsetider enstaka tillfällen och/eller ett långsiktigt ändrat behov.

1. Vid enstaka tillfällen (som inte innebär att vi behöver göra om schemat i större omfattning) eller mer långsiktiga ändringar i behov av barnomsorg (som kräver ett ändrat schema), vill vi att vårdnadshavaren meddelar oss pedagoger så fort som möjligt. Vi försöker alltid hitta lösningar som stämmer i enlighet med Stockholms stads riktlinjer, arbetsrättsliga styrdokument samt gällande kollektivavtal.

Vistelsetid om 30 timmar/vecka vid vald deltid
Vid deltidsvistelse har vårdnadshavare rätt att disponera tiden enligt familjens önskemål i samråd mellan vårdnadshavare och pedagoger utifrån barnets/barnens behov och familjens önskemål. Överenskommelsen om disponering av tiden görs skriftligt och gäller terminsvis.

För frågor som gäller vistelsetider eller Fyra Elementens öppethållande, kontakta pedagogiskt ansvarig eller rektor Cecilia Ramning.