Ramning Utbildning AB
Meny

Demokrati

På Förskolan Fyra Elementen strävar vi efter att skapa ett demokratiskt arbetsklimat, både för barn och vuxna. Det innebär att vi respekterar varandras åsikter, viljor, känslor och olikheter.

I den dagliga utbildningen ska alla känna att de har en reell möjlighet att påverka sin vardag. För de yngsta barnen innebär det konkret att miljön ska vara utformad så att de har tillgång till lek- och skapandematerial, kan ta av sig och hänga upp sina kläder och påverka till exempel utflyktsmål.

I en demokrati har vi både rättigheter och skyldigheter. För barn kan rättigheterna vara att vuxna lyssnar, respekterar och tar hänsyn till barns åsikter, känslor och tankar. Det är också att barnen, på deras nivå, lär sig känna igen demokrati och förstå begreppet. Till vardags kan det konkret vara att gemensamt rösta fram aktiviteter, driva egna frågor och att aktivt engagera sig i sin omgivning. Skyldigheterna, för yngre barn, kan vara att ta ansvar för sin miljö och omgivning, till exempel genom att källsortera, städa gården och plocka undan efter aktiviteter.
Vi vill att barnen ser positivt på sin framtid, att de känner: Jag blir lyssnad på. Det jag säger är viktigt! Jag har rätt till en åsikt. Det jag gör och säger betyder något och gör skillnad.

För att växa upp till aktiva samhällsmedborgare krävs att barnen känner att de vill, får och kan påverka.

Kompisteckning