Ramning Utbildning AB
Meny

Välkommen till Fyra Elementen Förskolor

Stockholms första giftfria förskola som nu blivit fler!

Vi driver tre förskolor i Stockholm. En på Södermalm och två i Bromma.
Läs mer under respektive förskola i menyraden ovan.

Vision

Visionen är att skapa förutsättningar för alla barn som går på Fyra Elementen att bli ansvarsfulla världsmedborgare som kan utvecklas och blomma ut som individer.

isagg.jpg

Kort om verksamheten

Visionen uppnås genom att aktivt skapa fler möjligheter för varje enskild individ inom förskolans värld, genom att bedriva en högkvalitativ förskoleverksamhet. För oss handlar det om att involvera alla som verkar inom förskolan – barn, föräldrar, pedagoger och övriga anställda eller anhöriga. Det är viktigt att förskolan är trygg och rolig, för alla.

Barn som är trygga i sin lärandemiljö kan tillgodose sig kunskap, lära sig lära och erövra kunskap på egen hand!

Fyra Elementen Förskolor bedriver pedagogisk verksamhet utifrån Lpfö 98/10 och enligt övriga styrdokument genom att fokusera på språk, demokrati, genus och hållbar utveckling. De Fyra Elementen.

En av Sveriges första GIFTFRIA förskolor

- på riktigt!

Vår första förskola startade upp sin verksamhet i juli 2014, Tegelviken på Södermalm där innerväggarna är målade med äggoljetempera från Roslagen. Det är en av Sveriges första giftfria förskolor.
I våra förskolor Grävlingen och Djurkloun arbetar vi nu för fullt för att kemikaliebanta och se över förskolornas lokaler och inventarier i syfte att göra även dem mer kemikaliesmarta.
Vi nöjer oss inte med att plastbanta. Vi har en ambitiös och långsiktigt hållbar miljöpolicy som vi följer i alla delar av vår förskoleverksamhet.
På Fyra Elementen serverar vi mat från ett cateringföretag som tänker som vi - hållbart och ekologiskt. Det innebär att maten är lagad från grunden, med hög grad ekologisk och närproducerad kost. Köket som lagar vår mat är KRAV-märkt.
Våra förskolors materialval och pedagogiska inventarier är omsorgsfullt utvalda utifrån att vi nu står inför en historiskt kritisk punkt - vi måste våga göra aktiva val för att våra barn ska få växa upp i en bättre, mer hållbar framtid! En del talar om det. Vi gör det!

hsr-vi-har-gronflagg-fsk.png

Var finns vi?

Fyra Elementen Förskolor

Fyra Elementen Tegelviken
Adress: Tegelviksgatan 45
Postadress: 116 41, Stockholm

E-post: tegelviken@fyraelementen.se
Telefon: 08-533 344 30

Fyra Elementen Djurkloun
Adress: Djurklouvägen 4
Postadress: 167 63, Bromma

E-post: djurkloun@fyraelementen.se
Telefon: 08-25 57 43

Fyra Elementen Grävlingen
Adress: Grävlingsvägen 11
Postadress: 167 56, Bromma

E-post: gravlingen@fyraelementen.se
Telefon: 08-26 98 86

Giftfri förskola

Önskar Ni förskoleplats i någon av våra förskolor?

Samtliga förskolor ingår i det Gemensamma ansökningssystemet.
Som vårdnadshavare ställer ni ert/era barn i kö till oss genom Min barnomsorg på Stockholms stads webbplats: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ .
Där väljer du/ni Fyra Elementen Tegelviken/Djurkloun/Grävlingen som ett av era fem alternativ.

Kontakta oss gärna för mer information på telefon eller e-post.

Föräldravisning på 4E

Välkomna att anmäla Er till någon av terminens föräldravisningar!

4E Tegelviken:

4E Djurkloun:

4E Grävlingen:

Anmäl er till respektive förskolas e-postadress: tegelviken@fyraelementen.se / djurkloun@fyraelementen.se / gravlingen@fyraelementen.se
Välkomna!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in